Translate

Follow by Email

12 junho, 2006

As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora. Multiculturalismo e identidades permeábeis

Formación Continua: III Curso de Perfeccionamento

Organiza: Universidade de Santiago de Compostela y Biblioteca Nova 33 (Fundación Caixa Galicia)
Directores: Blanca-Ana Roig Rechou (USC) y Pedro Lucas Domínguez (Biblioteca Nova 33)
Secretaría e Coordinación: Isabel Soto (USC)


Datas de realización:

Parte virtual: Do 3 ao 31 de xullo de 2006-05-29
Parte presencial: Do 4 ao 7 de setembro de 2006

Carga Lectiva: 60 horas (en trámite 2 créditos de libre configuración)
Lugar:

Parte virtual: Inauguración: 3 de xullo de 2006 as 19.00 h. Sala Sarmiento. Facultade de Cc. da Educación (Campus Sur)
Parte Presencial: Sede da Fundación Caixa galicia. Rúa do Villar,19, Santiago de Compostela

Obxectivos: O presente curso ten como finalidade formar e informar ao alumnado participante duna temática, as Literaturas Infantís e Xuvenís dos ámbitos lingüísticos ibéricos, xeralmente excluída dos plans de estudo das licenciaturas e diplomaturas e, con todo, dunha transcendencia fundamental en ámbitos básicos como a educación literaria, a formación lectora e a expresión escrita no mundo das tecnoloxías da información e comunicación (TIC´s). Tenta analizar estas literaturas dende un enfoque comparativo para dar a coñecer que axentes literarios se presentan máis débiles en cada ámbito lingüístico. Nesta edición, o tema específico a tratar é Multiculturalismo e identidades permeábeis.


Metodoloxía: Virtural para transmitir os coñecementos de ámbito xeral e practicalos. Presencial para establecer a conexión cos axentes que participan nos procesos literarios
Requisitos de acceso: Profesionais do ensino, alumnado das facultades de Cc. da Educación, Maxisterio, Humanidades, Filoloxías, Xeografía e Historia e profesionais de bibliotecas


Matrícula:
Formalización: Do 13 ao 26 de xuño de 2006

Prezos:
150€ os profesionais
100€ os socios de Gálix e das outras seccions da OEPLI, APLLIJ, ANILIJ e estudiantes

Mas información: Biblioteca Nova 33 Telf. 981 584436 bibnova33@telefonica.net
Universidad de Santiago www.usc.es/cptf

1 comentário:

Leitora crítica disse...

Participantes do Curso, com inscrições já confirmadas: Rita Simões e Verônica Pontes